Τα πνευματικά δικαιώματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της medstar. Η αναπαραγωγή με οποιαδήποτε μορφή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή μας επιτρέπεται μόνο για προσωπική χρήση.

Αποκλεισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε όμως ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες και πλήρεις ανά πάσα στιγμή. Η medstar δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που υφίσταται οποιοσδήποτε χρήστης ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των όρων χρήσης, υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμιά ενημέρωση.

Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιοδήποτε κίνδυνο προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα μας περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών από αυτές τις ιστοσελίδες.

Παραβίαση Όρων χρήσης

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη η medstar μπορεί να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων της.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Η χρήση της ιστοσελίδας μας θα διέπεται από τους νόμους της Κύπρου.

Πολιτική απορρήτου / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται είναι μόνο κατά τη διαδικασία που θα ζητήσετε να σας σταλεί ένα ενδεικτικό ασφάλιστρο για την ασφάλεια που επιθυμείτε. Τα δεδομένα αυτά διαγράφονται κατευθείαν εφόσον εξυπηρετηθείτε.

Που τα χρησιμοποιούμε

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας ούτως ώστε να σας εξυπηρετήσουμε ως προς το αίτημα σας.

Πρόσβαση δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης των δεδομένων σας για διαγραφή τους η και διόρθωσης τους από το αρχείο μας ανά πάσα στιγμή, σημειώστε όμως ότι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας είναι μόνο για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να εξυπηρετηθείτε.

Comments are closed.