Τα ασφαλιστικά σχέδια για προστασία της οικογένειας επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια σε πρώτη ζήτηση, να διαθέτετε δηλαδή μεγάλα κεφάλαια ούτως ώστε να εξοφληθεί τυχόν δανεισμός και να μπορέσουν τα εξαρτώμενα σας να συνεχίσουν να έχουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Στη περίπτωση που υπάρχουν όμως αρκετά διαθέσιμα κεφάλαια πρέπει να εξασφαλίσετε ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και δεν θα εξανεμιστούν με ένα απρόσμενο γεγονός, άρα και πάλιν χρειάζεστε μια ασφάλεια ζωής.

Δείτε μερικά ενδεικτικά ασφάλιστρα για το σχέδιο INCREASING TERM και ζητήστε το δικό σας ασφάλιστρο.

  • Ηλικία 30 ΧΡ. Κάλυψη 100,000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 11 ευρώ
  • Ηλικία 40 ΧΡ. Κάλυψη 100,000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 20 ευρώ
  • Ηλικία 50 ΧΡ. Κάλυψη 80,000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 28 ευρώ
  • Επιλογή για πρόσθεση των ωφελημάτων Μόνιμης Ανικανότητας και Σοβαρών Ασθενειών