Η Ασφάλιση Μηχανοκινήτων Οχημάτων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Νόμο.

Προσφέρουμε 4 διαφορετικά πακέτα ασφαλίσεων, τη περιεκτική με πλήρη κάλυψη, τη περιεκτική με πλήρη κάλυψη και κατονομαζόμενους οδηγούς, την απλή έναντι τρίτου και την έναντι τρίτου με κατανομαζόμενους οδηγούς για χαμηλότερο ασφάλιστρο.

Ζητήστε ενδεικτική τιμή για την ασφάλιση του οχήματος σας.

  • ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ
  • ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΜΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
  • ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ
  • ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ