Τα Ασφαλιστικά σχέδια Επαγγελματικής ευθύνης, Ευθύνης εργοδότη, Αστικής ευθύνης, Ευθύνης προϊόντων αφορούν επαγγελματίες που επιθυμούν προστασία από πραγματικές ή επικαλούμενες αξιώσεις τρίτων για ευθύνες, πράξεις ή παραλείψεις τους. Τα σχέδια αυτά είναι Must για όλους τους επαγγελματίες και αποτελούν  εργαλεία διαχείρισης και (μεταφοράς) των κινδύνων παθητικού της επιχείρησης, πολλές φορές όμως επιβάλλονται λόγω νομοθεσίας η άλλων συμβατικών υποχρεώσεων.