ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Dr. Niamh Quillinan Harakis
Address: Mediterranean Hospital
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25200000
Δρ. Μαρία Μιχαηλίδου
Address: Στέλιου Κυριακίδη 27, Λεμεσός
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25337070