ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Χαραλαμπίδου Οριάνα
Address: Θεμιστοκλή Δέρβη41, Διαμ.209, Λευκωσία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99442617
Μάριος Ζίττης Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής,
Address: Ιατρικό Κέντρο ΙΑΣΗ, Πινδάρου 18, 2ος Όροφος, 1060, Λευκωσία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22441300 96291336