ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΛΕΜΕΣΟΣ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Κλινική Μιχάλη Κουρσάρου
Address: Σταυροφόρων 4, Λεμεσός
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 70088889
Πολυκλινική Υγεία
Address: Ναυπλίου 21, 3025, Λεμεσός
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25884600
Ιδιωτικό Νοσοκομείο Αποστόλων Πέτρου & Παύλου
Address: Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 8, Λεμεσός
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25735333
Mediterranean Hospital
Address: Στυγός 9, TK 3117, Λεμεσός
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25200000