ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΛΕΜΕΣΟΣ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Κλινική Μιχάλη Κουρσάρου
Σταυροφόρων 4, Λεμεσός
70088889
Ιδιωτικό Νοσοκομείο Αποστόλων Πέτρου & Παύλου
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 8, Λεμεσός
25735333
Mediterranean Hospital
Στυγός 9, TK 3117, Λεμεσός
25200000
Πολυκλινική Υγεία
Ναυπλίου 21, 3025, Λεμεσός
25884600