ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Αχαιών 22, 1101, Λευκωσία
70088889
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ανδρέα Αβρααμίδη 55 -57, Στρόβολος 2024, Λευκωσία
70088889
Λεωφ. Στροβόλου 290, 2048 Λευκωσία
22325252