ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Address: Ανδρέα Αβρααμίδη 55 -57, Στρόβολος 2024, Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 70088889
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Address: Αχαιών 22, 1101, Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 70088889
ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Address: Λεωφ. Στροβόλου 290, 2048 Λευκωσία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22325252