ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Δρ. Μάριος Θεοδότου
Address: Λεοντίου A’181, Galaxia 102, Λεμεσός
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25356856
Δρ. Καπετάνος Αθανάσιος
Address: Συνέσειο Ιατρικό Κέντρο, Λάρνακα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24641111
Δρ. Μιχάλης Λανίτης
Address: Αρεταίειο Νοσοκομείο και Θεσσαλονίκης 45
(Δίπλα από Akis Express) | ΛΕΥΚΩΣΙΑ & ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99347316
Δρ. Γιώργος Στασής
Address: Αρχ. Κυπριανού 24, Λάρνακα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24653903
Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης
Address: Μιχαήλ Ολυμπίου 28, Δάλι, Λευκωσία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99102520