ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Δρ. Σοφοκλής Κουνδούρου
Γλαύκου Αλιθέρση 7, Λεμεσός
25371413
Δρ. Παναγιώτης Κοντίδης
Ιδ. Νοσοκομείο Αποστόλων Πέτρου&Παύλου, Λεμεσός
25735333
Δρ. Πόλυς Μίτσιγκας
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Λευκωσία
22200300
Δρ. Γεώργιος Πάρπας
Κλινική Ίασης, Βορείου Ηπείρου 8, Πάφος
26848484
Συνέσειο Ιατ.κέντρο, Ραφαήλ Σάντη 15, Λάρνακα
24641111
Δρ. Νίκος Γεωργιάδης
Σταυροφόρων 4, Αγίας Ζώνης, Λεμεσός
. 25383322
Δρ. Αντώνης Σωκράτους
Καλλιπόλεως 17, Διαμ. 102, Λευκωσία
22751999
Δρ. Σταύρος Ζαρκάδας
Συνέσειο Ιατ. κέντρο, Ραφαήλ Σάντη 15, Λάρνακα
24641111
Δρ. Κώστας Χριστοφόρου
Ναυπλίου 7, Κλινική Κώστα Χριστοφόρου, Λάρνακα
24667626
Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
Απολλώνειο Νοσοκομείο, Λευκωσία
22469090
Δρ. Μάκης Κυριακίδης
Συνέσειο Ιατ. κέντρο, Ραφαήλ Σάντη 15, Λάρνακα
24641111
∆ρ. Μάρω Πέτρου
Limassol Clinic, Δωδεκανήσου 3, 3021, Λεμεσός
25740355
Δρ. Γιώργος Γεωργίου
Κλινική Λήδρα, Λευκωσία
22816600
Δρ. Θεόφιλος Θεοφίλου
Royal Artemis Medical Center, Πάφος
26961600
Δρ. Εύης Χρίστου
Αρεταίειο Νοσοκομείο, Λευκωσία
22200417
Δρ. Σάββας Παπαζαχαρίου
Συνέσειο Ιατ.κέντρο, Ραφαήλ Σάντη 15, Λάρνακα
24641111