ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Δρ. Κώστας Όξινος
Απολλώνειο Νοσοκομείο, Λευκωσία
22469248
Δρ. Γιώργος Ζαβρός
Γλάδστωνος 120, Λεμεσός
25760027
Δρ. Δώρος Πολυδώρου
Ανδρέα Αβρααμίδη 41, Στρόβολος, Λευκωσία
22210522
Δρ. Τρύφωνας Χριστοφόρου
Κολωνακίου 34, Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός
99955955
Δρ. Ελβίρα Ποσνακίδου
Αγίας Ζώνης 57, Λεμεσός
25340709