ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Δρ. Νίκος Σωτηρίου
Address: Αγίας Φυλάξεως 84, Λεμεσός
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25381141
Δρ. Δέσποινα Παυλίδου
Address: Πιπίνου 1, Λάρνακα
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24001170
Δρ. Στέλιος Μηνά
Address: Σπύρου Κυπριανού 109, Λεμεσός
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25335500
Δρ. Ελένη Χριστοφή
Address: Κρήτης 11, Λευκωσία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22750011
Δρ. Γιώργος Γεωργιάδης
Address: Εμμανουήλ Ροΐδη 34, Λεμεσός
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25762522
Δρ. Βέρα Πολίτου
Address: Ελλάδος 6, Ιπποκράτειο, Πάφος
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26948888
Δρ. Ευαγόρας Κυριάκου
Address: Θεσσαλονίκης 21, Λεμεσός
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25749400
Δρ. Μάριος Χριστοφίνης
Address: Αγίας Ζώνης & Δ. Λιπέρτη 3, Λεμεσός
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25360530
Δρ. Θεοφανία Τσαγγάρη
Address: Λεωφ. Τσερίου 74, Λευκωσία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22513990