ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Δρ. Βέρα Πολίτου
Ελλάδος 6, Ιπποκράτειο, Πάφος
26948888
Δρ. Ελένη Χριστοφή
Κρήτης 11, Λευκωσία
22750011
Δρ. Ευαγόρας Κυριάκου
Θεσσαλονίκης 21, Λεμεσός
25749400
Δρ. Γιώργος Γεωργιάδης
Εμμανουήλ Ροΐδη 34, Λεμεσός
25762522
Δρ. Θεοφανία Τσαγγάρη
Λεωφ. Τσερίου 74, Λευκωσία
22513990
Δρ. Μάριος Χριστοφίνης
Αγίας Ζώνης & Δ. Λιπέρτη 3, Λεμεσός
25360530
Δρ. Δέσποινα Παυλίδου
Πιπίνου 1, Λάρνακα
24001170
Δρ. Νίκος Σωτηρίου
Αγίας Φυλάξεως 84, Λεμεσός
25381141
Δρ. Στέλιος Μηνά
Σπύρου Κυπριανού 109, Λεμεσός
25335500