ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Δρ. Ελένη Χριστοφή
Κρήτης 11, Λευκωσία
22750011
Δρ. Μάριος Χριστοφίνης
Αγίας Ζώνης & Δ. Λιπέρτη 3, Λεμεσός
25360530
Δρ. Νίκος Σωτηρίου
Αγίας Φυλάξεως 84, Λεμεσός
25381141
Δρ. Βέρα Πολίτου
Ελλάδος 6, Ιπποκράτειο, Πάφος
26948888
Δρ. Θεοφανία Τσαγγάρη
Λεωφ. Τσερίου 74, Λευκωσία
22513990
Δρ. Δέσποινα Παυλίδου
Πιπίνου 1, Λάρνακα
24001170
Δρ. Στέλιος Μηνά
Σπύρου Κυπριανού 109, Λεμεσός
25335500
Δρ. Ευαγόρας Κυριάκου
Θεσσαλονίκης 21, Λεμεσός
25749400
Δρ. Γιώργος Γεωργιάδης
Εμμανουήλ Ροΐδη 34, Λεμεσός
25762522