ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Δρ. Αχιλλέας Τουρσίδης
Address: Λεωφ. Στροβόλου 131, Λευκωσία. / Mediterranean Hospital, Λεμεσός.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 96513100
Δρ. Νεόφυτος Ζαμπάς
Address: Νεοκλέους 1 & Αγίας Ζώνης, 3ος όροφος, ΛΕΜΕΣΟΣ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25352006
Δρ. Χριστάκης Νεοφύτου
Address: Λεωφ. Τσερίου 74, Λευκωσία
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22513990