ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

Sort By: ΟΝΟΜΑ
Δρ. Νεόφυτος Ζαμπάς
Νεοκλέους 1 & Αγίας Ζώνης, 3ος όροφος, ΛΕΜΕΣΟΣ.
25352006
Δρ. Αχιλλέας Τουρσίδης
Λεωφ. Στροβόλου 131, Λευκωσία. / Mediterranean Hospital, Λεμεσός.
96513100
Δρ. Χριστάκης Νεοφύτου
Λεωφ. Τσερίου 74, Λευκωσία
22513990
Δρ. Πέτρος Πετρίδης
Απολλώνειο Νοσοκομείο, Λευκωσία. / Λάρνακα
22469093