Νίκος Παπαλοΐζου

Νίκος Παπαλοΐζου
ΟΝΟΜΑ: Νίκος Παπαλοΐζου
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΠΑΡΧΙΑ: Μ. Ολυμπίου 10Γ, Δάλι, Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22523443

Comments are closed.