Κωνσταντίνος Χριστοφή

Κωνσταντίνος Χριστοφή
ΟΝΟΜΑ: Κωνσταντίνος Χριστοφή
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΠΑΡΧΙΑ: Μιχαλάκη Κουσουλίδη 1, Τσέρι, Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22322205

Comments are closed.