Δρ. Πανίκος Κωνσταντινίδης

Δρ. Πανίκος Κωνσταντινίδης
ΟΝΟΜΑ: Δρ. Πανίκος Κωνσταντινίδης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΠΑΡΧΙΑ: Δ. Χάματσου 60, Δάλι, Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22524924

Comments are closed.