Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης

Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης
ΟΝΟΜΑ: Δρ. Γιάννης Παναγιωτίδης
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
ΕΠΑΡΧΙΑ: Μιχαήλ Ολυμπίου 28, Δάλι, Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 99102520

Comments are closed.