ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΟΝΟΜΑ: ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΠΑΡΧΙΑ: Ανδρέα Αβρααμίδη 55 -57, Στρόβολος 2024, Λευκωσία
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 70088889

Comments are closed.